O poreklu Reikija i ’’polaganja ruku’’, postoji više teorija, istraživanja i izvora. Neki od prvih podataka potiču iz vremena Atlantide, tibetanskih prareligija,šamanizma preliveno sa budizmom.

Razlikuju se istočnjačka i viđenja zemalja zapadnog sveta na koji je raširen i dalje razvijan Reiki i njegovi sistemi. Sve drevne kulture pa i u Japanu su se znanja, mudrosti i veštine prenosile pričom, inicijacijama sa generacije na generaciju učenika. Zbog toga su se gubile neke duhovne loze, znanja i veštine ako ih učitelj iz nekog razloga nije prenosio dalje. Ali se može i nakon stotine ili hiljade godina ponovo nastaviti, ukoliko neki duhovni tragaoc doživi inicijaciju kroz mistično spiritualno iskustvo.Takvo iskustvo imao je

Dr Mikao Usui (1865 -1926)

Usui Sensei kako su ga učenici zvali, što označava sposobnost prenošenja inicijacija i znanja i izuzetne sposobnosti. Rođen u Japanu, malom mestu u blizini današnjeg grada Nagoja, bio je oženjen i imao dvoje dece. Izučavao je medicinu, psihologiju, religije, pitanje smisla života, proricanja. Imao je široku lepezu interesovanja kao i poslova koje je radio, od službenika, zaposlenog u kompaniji, do sekretara u Ministarstvu zdravlja, pomagao u rehabilitaciji zatvorenika. Putovao je i obilazio mnoge gradove sveta.
Od svoje mladosti bavio se raznim sistemima duhovnog isceljenja, kao što su Či Gong, meditacija, tehnike disanja i druge, kroz koje je naučio kako se centrira i potencira energija isceljenja. Ovi sistemi su bili fokusirani na duhovni aspekt isceljenja, ali je Mikao Usui i dalje tragao za drevnim znanjima koja objedinjuju isceljenje i duha i tela.

Tokom boravka u jednom zen manastiru na Tibetu, monah mu je ponudio da proučava svete spise, a kako je Usui želeo da čita u originalu, naučio je i sanskrit, prajezik svih jezika sveta. U tom dugotrajnom izučavanju otkrio je 4 sveta simbola i tehniku za povezivanje sa samim Izvorom. Posle 20 godina raznih duhovnih i poslovnih iskustava, vratio se u Japan i povukao na planinu Kurami kod grada Kjoto, gde je sproveo svetu tehniku povezivanja sa Izvorom, samo uz vodu, 4 sveta simbola i 21 kamenčić koji je bacao svakog dana, brojeći dane. Poslednjeg dana, kada je i poslednji kamenčić bačen, Usui je doživeo inicijaciju u Božansku Životnu energiju od samog Izvora i duboko duhovno prosvetljenje.

Imajući u vidu svo njegovo prethodno iskustvo, stečena znanja, veštine i nove uvide, bio je spreman da stvori Usui sistem prirodnog lečenja – Usui Shiki Rioho ili Reiki kako ga je nazvao. Zatim je u Tokiju osnovao ’’Udruženje za lečenje Reikijem’’ – Usui Reiki Rioho Gakkai, gde je počeo profesionalno da leči i da podučava svojoj metodi sve duhovne tragaoce. Sve je bilo više reiki praktičara/terapeuta koji su mu i dodelili titulu doktora, iako je nije stekao zvanično. Procenjuje se da je Dr Mikao Usui obučio u svoj sistem i inicirao preko 2 000 ljudi. Kada je preminuo Mikao Usui je sahranjen u budističkom hramu Saihoji, blizu Tokija. Na grobu je podignut spomenik na kome je zabeležena istorija kako je došao do Životne enrgije i kako ona deluje, kao i 5 principa cara Meiđi, za put ispunjenog života, koji su postali integralni deo Usui Reiki sistema.

Njegova misija je bila da Reiki učini dostupnim svim ljudima i da se Reiki metoda prirodnog lečenja što više proširi

Dr Chujiro Hayashi (1878 -1940)

Pomorski vojni lekar u penziji, Reiki majstor i učitelj potekao iz Usui Reiki Rioho Gakkai škole, blizak Dr Usuiu, nakon njegove smrti, se odvaja  i otvara svoju vlastitu školu i kliniku Hayashi Reiki Kenkyukai u Tokiju. Vodio je studije slučaja o tretmanima, procesima lečenja i svim pojedinostima koje su bile relevantne i na osnovu toga definisao standardne pozicije ruku koje su najbolje za određena stanja, koje se od tada koriste u Reiki tretmanima i objavio knjigu i smernice za svoje učenike.

Dr Hayashi je promenio način na koji se sprovodi Reiki tretman klijentu. Za razliku od Dr Usuija čija je tehnika bila da klijent sedi u stolici i da jedan Reiki praktičar/terapeut sprovodi tretman, Dr Hayashi je koristio tehniku da klijent legne na krevet (u klinici medicinski) i da više terapeuta sprovodi u isto vreme tretman. Danas se koriste i jedna i druga tehnika, kombinuju u zavisnosti od individualne situacije i drugih okolnosti. Pre napada na Perl Harbor, japanske vojska i vlast su zahtevale od Dr Hajašija da oda informacije o svim lokacijama, vojnim metama od interesa u Honolulu, jer je dosta putovao na Havaje. Pošto je odbio da pruži informacije, proglašen je za državnog izdajnika, što bi dovelo do toga da on i njegova porodica budu osramoćeni i prognani iz društva. Jedino rešenje za njega u datoj situaciji je bilo ritualno samoubistvo koje je sačuvalo njegovu i čast cele porodice. Posle njegove smrti vođenje klinike preuzela je Hajašijeva supruga Chie Hayashi, ali kada se penzionisala nije imao ko da je nasledi u tome i klinika se zatvorila. Hajašijevi učenici su nastavili da praktikuju Reiki ali većina njih je ubrzo preminula.

Definisao je sistem Reikija od tri stepena i tehnike inicijacije za svakog od njih

Hawayo Takata (1900-1980)

Rođena na Havajima, njeni roditelji su bili japanski imigranti. Njena teška bolest i traženje leka su je odveli u kliniku Hayashi Reiki Kenkyukai u Tokiju. Primala je svakodnevno Reiki tretmane i sve je išlo na bolje da bi za nekoliko meseci potpuno ozdravila. Potpuno impresionirana iskustvom koje je doživela i svojim ozdravljenjem, želela je da nauči Reiki. 1936. godine Hawayo Takata je inicirana u I i II stepen Reikija i radila sa Dr Hajašijem, a zatim se vratila 1937. godine na Havaje. Ubrzo joj se pridružio i Dr Hajaši kako bi pomogao u uvođenju i širenju Reikija na ostrva. 1937. godine Takata je inicirana u III stepen Reikija i postala Majstor. Bila je XIII i poslednji Reiki Majstor koga je Dr Hajaši inicirao u majstorski stepen, a pred kraj njegovog života postala je i Učitelj. Takata je osnovala nekoliko klinika lečenjem Reikijem na Havajima i postala jako poznata zbog svoje posvećenosti klijentima, gde je mesecima svakodnevno bila individualno angažovana nekad i satima.

Veliki značaj i ulogu je imala u širenju Reikija na Zapad, najviše u Americi, uzročno-posledično i u celom svetu jer posle II Svetskog rata, Amerika je od Japana zahtevala bezuslovnu predaju i uspostavila totalnu kontrolu nad društvenim dešavanjima i organizacijom, pa je tako zahtevala da sve grupe/organizacije koje se bave bilo kojom vrstom lečenja i isceljivanja, ostvare pravo na licencu za rad pod određenim uslovima. Neka društva i jesu to uradila, ali većina nije želela pa i Usui Reiki Ryoho Gakkai su to odbili ne želeći da se pokore i budu pod kontrolom Amerike. Nastavili su da šire Reiki samo u okviru svoje grupe i među istinski zainteresovanim učenicima, što je vremenom dovelo do sve manjeg broja praktičara. Sve do svoje smrti Takata je praktikovala Reiki, održavala škole i obučavala po svetu, a tek pred kraj života obučila 22 Reiki Majstora.

Da nije pre rata počela da širi Reiki učenje na Havaje i u Ameriku pitanje da li bi danas svet znao za Reiki i praktikovao ga

Nakon smrti Hawayo Takate, njenu titulu Velemajstora dobijaju Barbara Weber Ray i unuka Takate Filis Lei Furumoto. Barbara Weber Ray je u SAD razvila ’’Tehniku zračenja’’, Reiki sistem koji obuhvata 12 stupnjeva i iz njega potiču dva nova važna simbola. Filis Furumoto je osnovala 1983. godine Reiki Asocijaciju, Učitelja koji neguju i praktikuju veoma tradicionalni Reiki sistem. Iz nje je proisteklo više različitih Reiki grana i pravaca. Filis 1989. godine donosi ukaz kojim se ukida Velemajstorstvo i odobrava obučenim Reiki Učiteljima da iniciraju svoje učenike u Majstorski stepen, kao i da školuju nove generacije Reiki Učitelja.

Od tada se Reiki jako brzo raširio i ne postoji više zemlja na svetu u kojoj ne postoje reikisti i ne praktikuju ga i šire

William Lee Rand

Najveće ime savremenog doba i Reikija. Osnivač je i predsednik Međunarodnog centra za Reiki treninge (ICRT) i Asocijacije Reiki praktičara i osnivač je Reiki Centra za istraživanje. Takođe je i izdavač i glavni urednik Reiki News magazina. Autor je brojnih knjiga o istoriji, filozofiji i praksi Reikija. William je začetnik Usui / Tibetanskog Reiki Sistema koji je razvio 1989. godine. Uz pomoć nekih od svojih učenika 1995. god., razvio je Karuna Reiki® Sistem lečenja. U januaru 2014. godine uveo je Holy Fire® Reiki Sistem.